יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
דף הבית מגמות מיוחדות מקצועות לימוד ספריה הנצחה לבוגרינו שינויי מערכת יצירת קשר
 
 
 
 
עבודת הגמר היא משימה לימודית אישית לבחינת בגרות בתיכון בישראל. היקפה 5 יחידות לימוד בתחום הידע בו היא נכתבת. הכנתה היא על-פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח באגף לחינוך על יסודי של משרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי עצמאי מומחה לנושא ובהובלת בית הספר בו לומד התלמיד.

הכנתה של העבודה היא בבחינת שיאו של תהליך למידה משמעותי בדגש מחקרי. היא מתבססת על עקרונות הלמידה האותנטית בכך שמאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות. לשם הכנת העבודה מתבסס התלמיד על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ודרכי עבודה מדעיים. זאת בליווי ובהדרכה של חוקרים ואנשי מדע. העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד, לידע ולכלים שרכש ולהתנסויותיו הלימודיות המגוונות. לפי כללי האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך אפשרות הגשת הצעה לעבודת גמר ניתנת לכלל תלמיד/ת יא' הלומד/ת בתיכון אינטרני בישראל. העבודה מוגשת במהלך כתה יב'. תהליך הכנת עבודת הגמר מעודד למידה עצמאית ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, עבודה אישית מחוץ לכתלי הכתה ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי. עבודות הגמר יעסקו בנושאים שהם מעבר לנושאים הנלמדים באורח שוטף במסגרת תכנית הלימודים הרגילה. מסגרת הכנת עבודת הגמר עבודת-גמר היא עבודה עצמית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך בשנת לימודיו האחרונה בבית-הספר העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת-בגרות. בעבודת-הגמר התלמיד ינסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה. לא מצופה ממנו חידוש מדעי. בעבודת-הגמר יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד, על שימוש בדרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות, על התמודדותו עם אתגרי למידה וחשיבה מסדר גבוה ועל כתיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית. עבודות גמר - דף מידע.pdf חוברת הנחיות להצעה לעבודות גמר - מעובד לתלמידים.pdf