יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
דף הבית מגמות מיוחדות מקצועות לימוד ספריה הנצחה לבוגרינו שינויי מערכת יצירת קשר
 
 
 
 
כללי הזהירות הנהוגים בבית הספר

הוראות בנושאי בטחון ובטיחות בבית הספר נהוגים כללי זהירות המחייבים את כל השוהים במוסד החינוכי, התלמיד יחתום על כך שהוא מודע לכללים אלו. עפ"י הוראות משרד החינוך, מוטלת עלינו החובה, למנוע מפגעי בטחון ובטיחות, על-מנת להבטיח את שלומכם. להלן ההוראות והאיסורים, אשר למרות שהם מובנים מאליהם, אנו מוצאים לנכון לפרטם: - אין להשתולל בכתות ובכל שטחי ביה"ס. (דחיפות, מכות וכ"ו). - אין לזרוק חפצים מכל סוג שהוא. - אסורים משחקי קונדס שעלולים לסכן את התלמידים. - אין לשבת על אדני החלונות. - אסור להביא לביה"ס חפצים מסוכנים כגון: אולרים, סכינים ומצתים, נפצים, חזיזים. - אין להתקהל בכניסה לבית הספר בסמיכות לשער בית הספר . - אין לטפס על גדרות, שערים, עצים וכ"ו. - אסור לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור בכתב מבעל תפקיד. - אסור לגעת בכבלי ונקודות חשמל. - אין לטרוק דלתות וחלונות. - אין להסתובב יחפים בשטח ביה"ס. - ביציאה מאורגנת מביה"ס יש ללכת על המדרכה בלבד וישירות אל היעד. - בנסיעה באוטובוס אין לעמוד או להוציא ידיים וראש מהחלון. חובה לחגור חגורת בטיחות. - בשעורי מעבדה יש לציית לכללי הבטיחות במעבדה עפ"י הנחיות המורה או הלבורנט. - בשעורי חינוך גופני יש לשמור על כללי ההתנהגות המיוחדים למקצוע עפ"י ההנחיות של המורים לחנ"ג. - על נוהלי בטחון ובטיחות בטיולים תימסר הודעה נפרדת. - הנהלת בית הספר, אינה אחראית על שמירת חפצים אישיים כמו: פלאפונים, ארנקים, מחשבים ועוד. הנכם מתבקשים שלא להשאיר את התיקים האישיים ללא השגחה. - יש להסב את תשומת לב הנהלת ביה"ס על כל מפגע בטיחותי או בטחוני בשטח ביה"ס שנתקלתם בו. הערות אלו נוגעות לענייני בטחון ובטיחות ואינן באות להחליף את נורמות ההתנהגות המקובלות, את חובת הציות לחוק, ואת ההנחיות המופיעות בתקנון בית הספר.